"Makka" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
== Miâ ==
"Makka" Tī Eng-gí ê it-poaⁿ sī siá Mecca, m̄-koh Saud ê A-lá-pek tī 1980 nî-tāi kái ēng ''Makkah''<ref>[https://books.google.com.tw/books?id=PddTr1X7hEgC&pg=PA76]</ref>. Nā chiàu "Mecca" ê Eng-gí ho͘-im Hàn-bûn ē-tàng hoan "Be̍h-ka" (麥加).
 
== Chham-khó ==

Sûn-lám me-niú