"Makka" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
→‎Miâ
== Miâ ==
"Makka" Tī Eng-gí it-poaⁿ sī siá Mecca, m̄-koh Saud ê A-lá-pek tī 1980 nî-tāi kái ēng ''Makkah''<ref>[https://books.google.com.tw/books?id=PddTr1X7hEgC&pg=PA76]</ref>. Nā chiàu "Mecca" ê Eng-gí ho͘-im Hàn-bûn ē-tàng hoan "Be̍h-ka" (麥加).
 
== Tē-lí ==
Makka ê koân-tō͘ hái-poa̍t 277 kong-chhioh, lî [[Âng Hái] tāi-khài 80 kong-lí.
 
== Le̍k-sú ==
Thoân-thóng siōng Makka khí-goân ê kò͘-sū sī tùi [[Í-si̍t-má-lī]] kóng khí. [[Islam]] sìn-gióng kóng Í-si̍t-má-lī ê lāu-pē [[A-pek-la-hàn]] ūi i tī chia khí-chō [[Kaaba]].
 
5 sè-kí sî, Makka tong-tē siāng tiōng-iàu ê sîn-bêng sī [[Hubal]], sī hit tong-sî thóng-tī ê [[Quraysh pō͘-cho̍k]] só͘ pài.
 
Kun-kù ko͘-sǹg, tùi 1985 nî kàu taⁿ í-keng 95% ê le̍k-sú kiàn-tio̍k hong thiah tiāu.
 
== Chham-khó ==

Sûn-lám me-niú