"Tân Têng-pho" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
keh-sek (choan-iú-bêng-sû tōa-siá)
(siòng-pìⁿ > siòng-phìⁿ)
(keh-sek (choan-iú-bêng-sû tōa-siá))
[[Image:Tan_Teng-pho.jpg|thumb|230px|right|Tân Têng-pho ê siòng-phìⁿ/liap-iáⁿ, nî-tāi put-siông]]
'''Tân Têng-pho''' ([[1895 nî]] 2 go̍eh 2 ji̍t - [[1947 nî]] 3 go̍eh 25 ji̍t), [[Tâi-oân]] ū-miâ ê [[ōe-ka]]. [[1926 nî]] í chi̍t-pak "''Ka-gī ke gōa"'' ê ōe-chok, ji̍p-soán tē-chhit-kài [[Ji̍t-pún]] "[[Tè-kok -sutsu̍t tiánTián-lám-hōe]]" (kán-chheng "Tè-tián"),; che sī [[Tâi-oân-lâng]] tē-it-pái í [[se-iûⁿ-ōe]] chìn-ji̍p Ji̍t-pún ê koaⁿ-hong tián-lám. Āu--lâi, iū-koh ji̍p-sóan Tè-tián kap kî-thaⁿ ê tián-lám kúi-lō-pái. [[1947 nî]] [[Jī-jī-pat sū-kiāⁿ]] po̍k-hoat liáu-āu, Tân Têng-pho tāi-pái [[Ka-gī-chhī]] "[[Jī-jī-pat -kiāⁿ chhúChhú-lí úiÚi-goân-hōe]]", chiân-óng [[Chúi-siōng]] ki-tiûⁿ chìn-hêng hia̍p-siong, soah tī-leh [[3 go̍eh 25 ji̍t]] hit-kang, hō· [[Kok-bîn-tóng]] ê kun-tūi chhèng-sat sī-chiòng, hiáng-nî 52 hòe.
 
==Chá-nî ê sū-chek==
匿名使用者

Sûn-lám me-niú