"Iōng-chiá:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
Góa sī chia ê koán-lí-goân chi it / I'm an administrator for this wiki project.
 
{{cite book|title=citedbook|author=theauthor|year=1111|ref=thecite}}
 
{{Sfn|thecite}}
 
== Chòe-kīn ê khang-khòe ==

Sûn-lám me-niú