"Hêng-chèng-īⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
 
===Tiong-iong saⁿ-kip ki-koan===
*To̍k-li̍p ki-koan
:[[Hui-hâng An-choân Tiâu-cha Úi-oân-hōe]]
 
*Úi-oân-hōe
:[[Kok-ka Kim-iông An-tēng Ki-kim Koán-lí Úi-oân-hōe]]
:[[Hêng-chèng-īⁿ Kok-ka Hota-tián Ki-kim Koán-lí-hōe]]
 
==Siong-koan==

Sûn-lám me-niú