Ia̍h le̍k-sú

跳至導覽 跳至搜尋

2017-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 11-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)