Ia̍h le̍k-sú

跳至導覽 跳至搜尋

Iōng-chiá_thó-lūn: Limkianhui

2005-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2005-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 1-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2005-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2004-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2004-nî 8-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2004-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2004-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2004-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2004-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2004-nî 7-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2004-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)