Ia̍h le̍k-sú

跳至導覽 跳至搜尋

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)