Ia̍h le̍k-sú

跳至導覽 跳至搜尋

2021-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)