Ia̍h le̍k-sú

跳至導覽 跳至搜尋

2018-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 8-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)