Khu̍t-thâu-ia̍h

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Ē-kha ê chu-liāu tùi cache lâi--ê, tī 2018-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Pài 3) 01:47 keng-sin--koè.

Chit-má bē-sái kái chit ia̍h. Chia ê chu-liāu bē-tàng sui tiông-sin chéng-lí.