Khu̍t-thâu-ia̍h

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Ē-kha ê chu-liāu tùi cache lâi--ê, tī 2017-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài 6) 03:46 keng-sin--koè.

Chit-má bē-sái kái chit ia̍h. Chia ê chu-liāu bē-tàng sui tiông-sin chéng-lí.