Khu̍t-thâu-ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi cache lâi--ê, tī 2019-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 01:33 keng-sin--koè.

Chit-má bē-sái kái chit ia̍h. Chia ê chu-liāu bē-tàng sui tiông-sin chéng-lí.