Iōng-chiá koân-hān koán-lí

跳至導覽 跳至搜尋
選擇使用者  
檢視使用者群組檢視使用者Hiokdat-bot的使用者權限 thó-lūn | kòng-hiàn

所屬群組: Ke-khì-lâng

所屬隱含群組: 自動確認的使用者

Ê̤ṳng-hô guòng-âing nĭk-cê

  • 2019-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài 1) 00:56 A-lú-mih thó-lūn kòng-hiàn已將Hiokdat-bot的使用者群組從(無)更改至Ke-khì-lâng (https://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bot#Hiokdat-bot)