Iōng-chiá koân-hān koán-lí

跳至導覽 跳至搜尋
選擇使用者  
檢視使用者群組檢視使用者Kaihsu的使用者權限 thó-lūn | kòng-hiàn

所屬群組: Koaⁿ-liâu, koán-lí jîn-oân

所屬隱含群組: 自動確認的使用者

Ê̤ṳng-hô guòng-âing nĭk-cê

  • 2008-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài 4) 16:38 A-giâu thó-lūn kòng-hiàn已將Kaihsu的使用者群組從koán-lí jîn-oân更改至koán-lí jîn-oânkapKoaⁿ-liâu (No active bureaucrat)