Té-ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng) (āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. ls) ‎Ko-ha̍k-hāu (Pak Bí-chiu) ‎[0 jī-goân]
 2. ls) ‎定勢效應 ‎[0 jī-goân]
 3. ls) ‎Hui-êng-lī cho͘-chit ‎[0 jī-goân]
 4. ls) ‎Mariana Kûn-tó ‎[5 jī-goân]
 5. ls) ‎Jia̍t-phòng-tiòng ‎[15 jī-goân]
 6. ls) ‎Hûi-luh-mu ‎[17 jī-goân]
 7. ls) ‎Lak-chǹg ‎[36 jī-goân]
 8. ls) ‎Kusheh-ye Olya (Lâm Khorasan) ‎[43 jī-goân]
 9. ls) ‎Gí-giân chóng-pió ‎[46 jī-goân]
 10. ls) ‎Cthulhu ‎[62 jī-goân]
 11. ls) ‎John Cena ‎[64 jī-goân]
 12. ls) ‎Oranjestad (Aruba) ‎[69 jī-goân]
 13. ls) ‎Laayoune ‎[69 jī-goân]
 14. ls) ‎Mamoudzou ‎[70 jī-goân]
 15. ls) ‎Saint Helier ‎[71 jī-goân]
 16. ls) ‎Kralendijk ‎[71 jī-goân]
 17. ls) ‎Toy Story ‎[71 jī-goân]
 18. ls) ‎Mariano Rajoy ‎[72 jī-goân]
 19. ls) ‎Marigot ‎[73 jī-goân]
 20. ls) ‎Saint-Denis (Réunion) ‎[73 jī-goân]
 21. ls) ‎Lô-má-jī để làm gì ‎[73 jī-goân]
 22. ls) ‎Jamestown (Saint Helena) ‎[75 jī-goân]
 23. ls) ‎Tórshavn ‎[76 jī-goân]
 24. ls) ‎Philipsburg ‎[77 jī-goân]
 25. ls) ‎Mariehamn ‎[77 jī-goân]
 26. ls) ‎Saint Peter Port ‎[77 jī-goân]
 27. ls) ‎Oranjestad (Sint Eustatius) ‎[78 jī-goân]
 28. ls) ‎Gustavia ‎[79 jī-goân]
 29. ls) ‎Nouméa ‎[82 jī-goân]
 30. ls) ‎Cayenne ‎[82 jī-goân]
 31. ls) ‎Plymouth (Montserrat) ‎[83 jī-goân]
 32. ls) ‎Stanley (Falkland Kûn-tó) ‎[83 jī-goân]
 33. ls) ‎Chong-tāi-hu (seng-koan) ‎[85 jī-goân]
 34. ls) ‎Chhiat-ūn ‎[86 jī-goân]
 35. ls) ‎San-ô͘ Hái ‎[88 jī-goân]
 36. ls) ‎Matāʻutu ‎[89 jī-goân]
 37. ls) ‎Lâu Hong-chû ‎[89 jī-goân]
 38. ls) ‎Tâi-tiong-chhī li̍p-hoat úi-oân soán-kí-khu ‎[89 jī-goân]
 39. ls) ‎Cockburn Town ‎[92 jī-goân]
 40. ls) ‎Road Town ‎[92 jī-goân]
 41. ls) ‎Wallon-gí ‎[94 jī-goân]
 42. ls) ‎Kiám-hoat ‎[94 jī-goân]
 43. ls) ‎Yoruba-gí ‎[95 jī-goân]
 44. ls) ‎Gujarat-gí ‎[95 jī-goân]
 45. ls) ‎Sicilia-gí ‎[95 jī-goân]
 46. ls) ‎Mazanderan-gí ‎[95 jī-goân]
 47. ls) ‎Caribe Tē-khu ‎[95 jī-goân]
 48. ls) ‎Telugu-gí ‎[96 jī-goân]
 49. ls) ‎Semiramis ‎[96 jī-goân]
 50. ls) ‎Aragon-gí ‎[97 jī-goân]

Khoàⁿ (chêng 50 hāng) (āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).