"1911 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
Kun-kù Wikidata P570, P106, P27, P39 ka-thiam chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27, P39 ka-thiam chu-liāu)
* [[1 goe̍h 17 ji̍t]]: [[Francis Galton]], Liân-ha̍p Ông-kok kho-ha̍k-ka.
* [[5 goe̍h 18 ji̍t]]: [[Gustav Mahler]], Tang-kok chí-hui-ka.
* [[7 goe̍h 20 ji̍t]]: [[Caleb Cook Baldwin]], Bí-kok thoân-kàu-sū.
[[Category:1910 nî-tāi]]

Sûn-lám me-niú