"Iōng-chiá:A-giâu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
~無編輯摘要
*[[Tâi-oân Siâⁿ-hiong Soan-tō-hōe]]
*[[Tōa Hîm Ú-lîm]]
 
== Ū chhù-bī tha̍k ê bûn-chiuⁿ (tán lí siá!) ==
===Hām Tâi-oân ū koan-hē--ê===
*[[Ài-ài]]
*[[Bán-bīn]]
*[[Bān-hu̍t-hōe]]
*[[Hoah-kûn]]
*[[Hōe-á]]
*[[KUSO]]
*[[Pin-nn̂g]] (pun-nn̂g/pin-ln̂g)
*[[Tâi-gú tiān-iáⁿ]]
*[[Taiwaner]], [[Taiwanian]]
*[[Tân Ta̍t]] (陳達)
*[[Tiān-chú-khîm hoe-chhia]] (?)
*大家樂
*コロンビアレコード
 
===Kî-thaⁿ===
*[[Alfred Schnittke]]
*[[Bô-kàu-hōe-chú-gī]]
*[[Chauvin-chú-gī]]
*[[Ford-chú-gī]]
*[[Ha̍p-chok-siā]]
*[[Ka-lí]]
*[[Koyaanisqatsi]]
*[[Kok-chè Hòe-pè Ki-kim]] (IMF)
*[[Meme]]
*[[Myra ê Nicholas]] (Sèng Nicholas), [[Sèng-tàn-nó·-jîn]], [[Sèng-tàn A-kong]]
*[[Noël Godin]]
*[[Tikopia]]
*[[Se-iûⁿ-kî]]
*[[Sè-kài Gîn-hâng]] (World Bank)
*Slinky (kám ū pa̍t-ê kóng-hoat?)
*[[tiô-kha-koe]] ([[chhéng-kha-koe]])
*[[tio̍h-chi̍h-kun]]
 
==Pit-kì==
14,442

次編輯

Sûn-lám me-niú