"Lí Hiông (Sêng Hàn)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
({{Emperorcn box |miâ-chheng=<small>成武帝</small><br/>Sêng Bú-tè |tô͘-siōng= |tô͘-siōng kái-soeh= |sèⁿ-miâ=Lí Hiông (李雄) |biō-hō=Thài-chong... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (Sunshine567 sóa Lí Hiông (si̍p-lio̍k-kok) chit ia̍h khì Lí Hiông (Sêng Hàn)
 
6,138

次編輯

Sûn-lám me-niú