"Kau-phòe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[Image:Anthomyiidae sp. 1 (aka).jpg|thumb|right|[[Hō·-sîn]] teh kau-phòe.]]
 
'''Kau-phòe''' (交配) sī [[seng-bu̍t]] ūi-tio̍h seⁿ-thôaⁿ chò ê tāikòe-chìtêng. (TsāiTōng-tōebu̍t ê Bânū-lâm-gú kóng-tsòe '''sio-kàn''' (Chiang-chiu), '''saⁿ-sái''' (Tsoân-chiu), '''saⁿ-kho·''' (Tâng-oaⁿ).) Lâng ê kau-phòe hō-chò '''[[sèng-kau]]''' (性交), '''kiâⁿ-pâng''' (行房). Ū ê tōng-bu̍t (chhin-chhiūⁿ [[hî]]) hēng thé-gōa (tī [[sin-khu]] gōa-kháu) kau-phòe; ū ê (chhin-chhiūⁿ lâng kap [[chhī-leng tōng-bu̍t]]) kiâⁿ thé-lāi (tī [[sin-khu]] lāi-té) kau-phòe. Tī thé-lāi kau-phòe ê sî, [[kang]]/[[chahiông-po͘sèng͘]] ê tōng-bu̍t kā [[im-keng]] chhah tī [[bú]]/[[chachhú-bó͘sèng͘]] ê [[im-tō]] lāi-té, kā [[cheng-chú]] chù--ji̍p-khì. [[cheng-chú]] kàu [[nn̄g-chú]] hia, hō͘ nn̄g [[siū-hêng]] khai-sí chò-sêng āu chi̍t tāi.
 
==Chheng-ho͘==
Kau-phòe tī chāi-tōe ê Bân-lâm-gú kóng-chòe sio-kàn ([[Chiang-chiu]]), saⁿ-sái ([[Choân-chiu]]), saⁿ-kho· ([[Tâng-oaⁿ]]). Lâng ê kau-phòe hō-chò sèng-kau (性交) ia̍h kiâⁿ-pâng (行房).
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú