"Thó-lūn:Biān-chek" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
面積 翻自:zh-min-nan:Biān-chek
~ (面積 翻自:zh-min-nan:Biān-chek)
 
::Góa m̄-chai lí kúi-hòe lâng, góa ka-kī tha̍k/khoàⁿ "bīn-chek" chit-khoán tho̍k-im ē-sái kóng chiâⁿ koàn-sì koh chū-jiân. Góa kám-kak pek-kho-choân-su tha̍k ū bat siōng iàu-kín, m̄-bián te̍k-pia̍t kiông-tiāu (a̍h-sī pâi-thek) [[bûn-giân]] im. [[User:A-giâu|A-giâu]] 16:35, 21 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
==面積==
'''面積'''是一个額表達一个平面的大細,表面面積是一个物件外面的面積總合起來的額。
7,167

次編輯

Sûn-lám me-niú