"Tán-lō͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
right|thumb|250px|Tán-lō͘ '''Tán-lō͘''' (等路), he̍k-chiá '''lé-bu̍t''' (禮物), sī lâng hām lâng sio-sàng ê mi̍h-kiā... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
[[File:Gifts xmas.jpg|right|thumb|250px|Tán-lō͘]]
'''Tán-lō͘''' (等路), he̍k-chiá '''lé-bu̍t''' (禮物), sī lâng hām lâng sio-sàng ê [[mi̍h-kiāⁿ]]. Sàng tán-lō͘ ê bo̍k-te̍k it-poaⁿ sī ūi-tio̍h beh hō͘ siu lé ê lâng hoaⁿ-hí, he̍k-chiá sī beh piáu-ta̍t ka-kī ê siān-ì ia̍h kèng-ì. Tán-lō͘ mā tiāⁿ-tiāⁿ the̍h-lâi khèng-chiok [[cheh-ji̍t]] ia̍h-sī kì-liām tiōng-iàu ê ji̍t-chí, chhin-chhiūⁿ [[seⁿ-ji̍t]].
{{stub}}
[[Category:Lé-sò͘]]
11,927

次編輯

Sûn-lám me-niú