"So͘-liân Kiōng-sán Tóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
thumb|right|200px|So͘-liân Kiōng-sán Tóng '''So͘-liân Kiōng-sán-tóng''' (蘇聯共產黨, Lō͘-se-a-gí: Коммунисти... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
'''So͘-liân Kiōng-sán-tóng''' (蘇聯共產黨, [[Lō͘-se-a-gí]]: Коммунисти́ческая па́ртия Сове́тского Сою́за), kán-chheng hō choè '''So͘-kiōng''', sī [[So͘-liân]] ê 1 ê [[kiōng-sán-chú-gī]] chèng-tóng kap uî-it ê chip-chèng-tóng. I tī [[1917 nî]] iû [[Lenin]] kiàn-li̍p, tī [[1991 nî]] kái-sàn.
 
[[Category:Soviet LiânSo͘-ha̍pliân]]
[[Category:Chèng-tóng]]
[[Category:Kiōng-sán Tóng]]
匿名使用者

Sûn-lám me-niú