"Sek-sò͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Gân-liāu''' (顏料) sī kái-piàn sek-tī ê châi-liāu; púnkho-chitha̍k goân-siōng sī kái-piàn só͘ chiap-siū ê [[kng]] ê [[hoán-siā]] hong-sek.
 
== Siong-koan ==

Sûn-lám me-niú