"Chhat-hiân-ga̍k-khì" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
(透過翻譯頁面 "弓弦乐器" 建立)
 
~無編輯摘要
'''Chhat-hiân ga̍k-khì''' (擦弦樂器) tī se-iûⁿ ga̍k-khì lāi chú-iàu chiū sī [[koán-hiân-ga̍k-thoân]] lāi ê thê-khîm, pau-hâm [[chhiú-khîm]], tiong-thê-khîm, toā-thê-khîm kap kē-im-thê-khîm 4 chióng.
 
中国民族乐器中 Tiong-kok bîn-cho̍k ga̍k-khì lāi ê chhat-hiân ga̍k-khì sī í kok-chióng hêng-chè ê ô͘-khîm ûi-chú, chhin-chhiūⁿ [[hiân-á]], [[kiaⁿ-ô͘]] kap [[pán-ô͘]] téng-téng.
 
{{music-stub}}
[[Category:Chhat-hiân ga̍k-khì| ]]
11,927

次編輯

Sûn-lám me-niú