"Pho-lân-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
'''Pho-lân-gí''' (język polski) sī chi̍t khoán Se Slav giân-gí, chú-iàu liû-thong tī Pho-lân-kok, sī Pho-lân-lâng ê chāi-tē giân-gí. Pho-... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Pho-lân-gí''' (język polski) sī chi̍t khoán Se Slav giân-gí, chú-iàu liû-thong tī Pho-lân-kok, sī Pho-lân-lâng ê chāi-tē giân-gí. Pho-... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)

Sûn-lám me-niú