"Jîn-koân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
robot Modifying: ca:Drets Humans; cosmetic changes
~ (robot Modifying: az:İnsan hüquqları
~ (robot Modifying: ca:Drets Humans; cosmetic changes)
'''Jîn-kôan''', kán-tan kóng, sī lán lâng chêng '''chhut-sì to̍h ū''', sī '''chū-jiân kôan-lī'''. Àn-chiàu [[Chū-jiân-hoat]] ê kái-soeh, jîn-kôan sī só·-ū ê lâng lóng ū, bōe-tàng thâi sak tàn-tiāu ê kôan-lī. Chi-chhî chit-chióng koan-tiám ê lâng, jīn-ûi [[chū-iû]] kah ûi-chhî ha̍p-lí ê seng-o̍ah phín-chit, sī chò-lâng ê ki-pún tiâu-kiāⁿ.
 
Lán kóng ká-sú ū chi̍t-chióng '''kôan-lī''' sī bē-tit chhú-siau he̍k-chiá the̍h-tiāu ê, án-ne che to̍h-sī leh kóng chit-chióng kôan-lī bōe-sái hō· lâng the̍h-lâi si-sià, the̍h-lâi bé-bē, i bô su-iàu siū lâng phoe-chún, mā bô lâng ē-tàng hān-chè. Khó-pí-kóng, chi̍t-ê lâng bē-sái kā ka-kī bē hō· lâng chò lô·, in-ūi bô lâng ū kôan án-ne chò, pau-koah i pun-sin.
 
Nā beh kóng '''kôan-lī''' pun-sin sī chi̍t-ê hōan-ûi chin khoah ê khài-liām, án-ne, kôan-lī to̍h ū pah-pah-chióng, múi-chi̍t-chióng kôan-lī ê sèng-chit kah lōe-hâm hōan-sè to̍h bô kāng-khóan. Ū-ê lâng jīn-ûi it-chhè kôan-lī lóng sī bōe-tàng jîn-ûi lâi kā i chhú-siau a̍h-sī tàn-tiāu, put-jî-kò mā ū-lâng bô tông-ì chit-chióng koan-tiám, in jīn-ûi pēng m̄-sī só·-ū ê kôan-lī lóng bē-sái khì kā chhú-siau. Chū kó·-chá kàu-kah chit-chūn, bô-kâng koan-tiám ê phái-pia̍t to̍h sī án-ne put-tōan teh sio-chèⁿ ,ti̍t-ti̍t leh lí-lūn.
 
Chóng--sī, ū-ê kôan-lī, tī it-poaⁿ chèng-siông ê chêng-hóng chi-hā sī sîn-sèng put-khó chhim-hōan ê. Pí-lūn seng-chûn-kôan, khí-sò·-kôan, m̄ chò lâng lô·-lē ê kôan-lī, m̄ hông phiⁿ ê kôan-lī, m̄ siū lâng lêng-tî (lêng-tī) ê kôan-lī.
 
== Sè-kài jîn-kôan soan-giân ==
 
[[Liân-ha̍p-kok]] tī 1948 nî hoat-piáu "Sè-kài jîn-kôan soan-giân" (http://www.unhchr.ch/udhr/lang/chn.htm). Che sī chi̍t-thò jîn-kôan ê phiau-chún, sī choan-kang leh pí-kàu kok-kok chèng-hú, kok cho·-chit thôan-thé kah múi-chi̍t-ê lâng tùi hiōng-sio chi-kan ê hêng-ûi, án-chóaⁿ lâi siong-chhù kah pau-iông ê. Sè-kài jîn-kôan soan-giân thê-chhut 1-ê khài-liām:
*Kìm-chí Khok-hêng Kong-iok [4] (http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm) (1984 nî seng-hāu)
*Siau-tû Jīm-hô Hêng-sek Chéng-cho̍k Kî-sī Kok-chè Kong-iok [5] (http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm) (1969 nî seng-hāu)
*Siau-tû Jīm-hô Hêng-sek Hū-lú Kî-sī Kok-chè Kong-iok [6] (http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/frame.htm) (1981 nî seng-hāu)
*Liân-ha̍p-kok Jî-tông Kôan-lī Kong-iok [7] (http://www.unicef.org/crc/crc.htm) (1989 nî seng-hāu)
*Kok-chè Hêng-sū Hoat-têng Lô-má hoat-kui (2002 nî seng-hāu)
[[br:Gwirioù Mab-Den]]
[[bs:Ljudska prava]]
[[ca:Drets humansHumans]]
[[cs:Lidská práva]]
[[cy:Hawliau dynol]]
32,470

次編輯

Sûn-lám me-niú