"Ka-lak" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
('''Ka-lak''' sī lián-á tàu chhia-sim phò-ha̍p soh-á ia̍h lám-soh lâi chi-chhî ūn-tōng kap khòng-chè hong-hiòng {{stub}} Category:Ki-hâi ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''Ka-lak''' sī [[lián-á]] tàu chhia-sim phòphòe-ha̍p soh-á ia̍h lám-soh lâi chi-chhî ūn-tōng kap khòng-chè hong-hiòng
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú