"Bí-kok liân-pang chèng-hú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
'''Bí-kok Liân-pang-chèng-hú''' (美國聯邦政府) iû [[li̍p-hoat]], [[hêng-chèng]] kap [[su-hoat]] saⁿ ê hun-chi lâi cho͘-sêng. ''[[Bí-kok Hiàn-hoat]]'' tùi Liân-pang-chèng-hú ê múi chi̍t ê hun-chi ê chit-khoân lóng ū bêng-khak ê kui-tēng.
{{stub}}
[[Category:Bí-kok Liân-pang-chèng-hú| ]]
[[Category:Bí-kok chèng-hú]]

Sûn-lám me-niú