"Thó-lūn:Eng-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~ (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Thó-lūn:Eng-kok-ōeThó-lūn:Eng-gí 並覆蓋原有重新導向)
 
'''英語'''是一種西德語系的[[語言]],伊的原頭佇英國,英語的母語人口超過4億(2002年數據),[[聯合王國]]佮後來[[美國]]佇[[軍事]]、 [[經濟]]、[[科學]]、[[政治]]、[[文化]]的影響致使英語成做世界主要的通行語之一。
Eng-gí ū chi̍t-ê te̍k-pia̍t tiâu-kiāⁿ hō͘ i chiâⁿ-chò kok-chè thong-iōng gí chiū-sī jīm-hô gí-giân lóng ē-tàng sûi-sî lām-ji̍p-khì Eng-gí lāi-bīn sú-iōng bô siū hān-chè, bián lâng hú-khó. Múi chi̍t-chióng bûn-jī lóng ū khó-lêng chiâⁿ-chòe Eng-gí ê tan-jī.
 
</div>
1

次編輯

Sûn-lám me-niú