"Gîn-kak-á" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
机器人:变更分类Hè-pè为Thong-hòe
~ (机器人:变更分类Hè-pè为Thong-hòe)
 
'''Gîn-kak-á''' sī 1 chióng chèng-lâng kong-jīn ū kò͘-tēng kè-ta̍t ê [[chîⁿ]]. Hiān-tāi ê gîn-kak-á thong-siông sī 1 tè [[kim-sio̍k]], it-poaⁿ sī îⁿ ê, m̄-koh bī-pit sī iōng [[gîn-á]] táⁿ-chō ê. Gîn-kak-á só͘ tāi-piáu ê kè-ta̍t it-poaⁿ khah bô [[gîn-phiò]] chē.
 
* [[Sin-tâi-phiò]]
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Thong-hòe]]

Sûn-lám me-niú