"Àm-bé-hoat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (Luuva sóa Àm-bé chit ia̍h khì Àm-bé-hoat
無編輯摘要
 
== Iōng-gí ké-soeh ==
Eng-gí ê ''cipher'', tông-sî ū "àm-bé-hoat", ia̍h chiō sī siá tha̍k àm-bé ê kui-chek, kap àm-bé-hòa liáu-āu ê kiat-kó "'''àm-bé"''' ê ì-sù.
 
[[Category:Àm-bé-ha̍k]]

Sûn-lám me-niú