"Àm-bé-hoat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Edward Larsson 1885 I.jpg|thumb|佇 [[Kensington Runestone]] 發現 ê [[Edward Larsson]] ê sái-hō.]]
 
'''Àm-bé-hoat''' ({{lang-en|''cipher''}}{{refn|Eng-gí ê ''cipher'', tông-sî ū "àm-bé-hoat", ia̍h chiō sī siá tha̍k àm-bé ê kui-chek, kap àm-bé-hòa liáu-āu ê kiat-kó "àm-bé" ê ì-sù.|group=ch}}), mā kiò '''àm-hō-hoat''', '''sái-hō-hoat''', tī [[àm-bé-ha̍k]] siōng sī chí chi̍t thò [[pian-àm-bé-hòa]] (''encryption'') kap [[kái-àm-bé]] (''decryption'') ê [[ián-sǹg-hoat]], ia̍h chiō sī chi̍t thò giâm-kè chí-tēng ê pō͘-sò͘, thang hông chiàu têng-sū si̍t-hêng. Àm-bé-hòa ê kòe-têng sī chiong chu-sìn. Keng-kòe àm-bé-hòa chhù-lí ê jī chiō sī '''àm-bé''', nā àm-bé cho͘-sêng ê [[bûn-pún tóng-àn|bûn-pún]], thang kiò [[àm-bé-bûn]].
 
== Chù-kha ==

Sûn-lám me-niú