"Ti̍t-hat-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
'''Ti̍t-hat-chhī''' (直轄市) sī chi̍t-khóan [[hêng-chèng-khu]], tī [[Tiong-hôa-bîn-kok]], [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok]] chham [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok]] sú-iōng. Chi̍t-kóa Kî-thaⁿ [[kok-ka]] ê hêng-chèng-khu ê khu-miâ, tī hoan-e̍k ê sî-chūn mā-ē hoan-chò "Ti̍t-hat-chhī".
 
==Chham-khó hāng-bo̍k==
匿名使用者

Sûn-lám me-niú