"Kirundi-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
('''Kirundi-gí''' sī Brundi ê koan-hong gí-giân chi it. {{stub}} Lūi-pia̍t:Brundi Lūi-pia̍t:Giân-gú ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Kirundi-gí''' sī [[BrundiBurundi]] ê [[koan-hong gí-giân]] chi it.
{{stub}}
 
[[Lūi-pia̍t:BrundiBurundi]]
[[Lūi-pia̍t:Giân-gú]]
匿名使用者

Sûn-lám me-niú