"Thó-lūn:Biān-chek" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~無編輯摘要
(≒)
 
[[User:A-giâu|A-giâu]] 18:00, 11 3g 2005 (UTC)
 
 
''≒'', iōng chit-ê hû-hō ma-sī ê-saih piáu-sī oá-kîn 100% téng-î. --[[user talk:Chùn-hiàn|Chùn-hiàn]]18:20, 11 3g 2005 (UTC)
15,023

次編輯

Sûn-lám me-niú