跳至內容

"Bí-chiu ê goân-chū-bîn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Bí-chiu ê goân-chū-bîn''' sī [[chêng-Columbus sî-tāi]] chio̍h tī Lâm Pak [[Bí-chiu]] seng-oa̍h ê cho̍k-kûn kap in ê āu-tāi. Tī kin-á-ji̍t ê Bí-chiu, lóng-chóng ū 6 chheng gōa bān ê goân-chū-bîn.
 
Thôan-thóng-siōng, chiàu Se-iûⁿ lâng phì-jû [[Eng-gí]] ê kóng-hoat, ē-tàng chheng in sī '''Indian-lâng''', che sī in-ūi [[Christopher Columbus]] hāilia̍h-kiò i khì kàu ê tāi-lio̍k sī [[Tang Ìn-tō͘ Kûn-tó]].
 
== Siong-koan ==