"Bí-chiu ê goân-chū-bîn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
 
Thôan-thóng-siōng, chiàu Se-iûⁿ lâng phì-jû [[Eng-gí]] ê kóng-hoat, ē-tàng chheng in sī '''Indian-lâng''', che sī in-ūi [[Christopher Columbus]] lia̍h-kiò i khì kàu ê tāi-lio̍k sī [[Tang Ìn-tō͘ Kûn-tó]].
 
Tī [[Latin Bí-chiu]], chin tōa-hūn ê jîn-kháu sī goân-chū-bîn kap Au-chiu-hē jîn-kûn saⁿ-lām ê cho̍k-kûn.
 
== Siong-koan ==

Sûn-lám me-niú