"Islam" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
'''Islam''' ([[A-lá-peh-gí]]: الإسلام ''islām'' "Í-sir-làm"), Hàn-bûn im-e̍k-gí '''I-su-lân''' (伊斯蘭), kū-sek hō-miâ '''Hôe-kàu''' (回教) ia̍h '''Hôe-hôe-kàu'''<ref>{{TJTST|id=21156|su=回回教}}</ref>, sī chi̍t-khóan [[Abraham chong-kàu]], mā-sī [[it-sîn chong-kàu]]. Islam-kàu gôan-chū [[Islam sian-ti]] [[Muhammad]] ê kà-sī, sìn-gióng ê [[sîn]] sī ēng [[Allah]] (a-lá; 阿拉, 安拉) chò chheng-ho͘, khí-gôan-tē sī [[a-lá-peh pòan-tó]] ê [[Mecca|Mecca-siâⁿ]], chú-iàu ê keng-tián hō-chòe [[Qur'an]]. Islam sī hiān-chhú-sî sè-kài [[sìn-tô͘]] tē-jī-chōe ê [[chong-kàu]], ū 1 kàu 1.8 ek, chú-iàu hun-chòe [[Sunni-phài|Sunni]] (85%) chham [[Shia-phài|Shia]] (15%) nn̄g-ê phài-pia̍t.
 
== Le̍k-sú ==
{{main|Islam ê le̍k-sú}}
 
Chiàu Islam thoân-thóng koan-tiám, [[Muhammad]] (iok 570 nî – 632 nî) sī [[chu sian-ti chi hong-ìn]] (''Khatam an-Nabiyyin''; eng. ''the seal of the prophets''). Chū 610 nî khai-sí, siāng chá hiān-chûn kì-lio̍k, i pò-kò ka-tī siū keng-kòe [[Gabriel]] thiⁿ-sài thoân--lâi ê Sîn ê khé-sī. Chia ê khé-sī, hō͘ Muhammad chi̍t phài lâng kì-lio̍k chò hō chò ''[[Quran]]'' ê bûn-su.
 
== Chham-khó ==

Sûn-lám me-niú