"Adam Smith" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
机器人:变更分类So͘-kek-lân jîn-bu̍t为So͘-kat-lân jîn-bu̍t
~ (机器人:变更分类Scot-tē jîn-bu̍t为So͘-kek-lân jîn-bu̍t)
~ (机器人:变更分类So͘-kek-lân jîn-bu̍t为So͘-kat-lân jîn-bu̍t)
[[Lūi-pia̍t:Keng-chè-ha̍k-ka]]
[[Lūi-pia̍t:Tiat-ha̍k-ka]]
[[Lūi-pia̍t:So͘-kekkat-lân jîn-bu̍t]]

Sûn-lám me-niú