"Sìn-iông-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
('''Sìn-iông-chhī''' sī Tiong-kok Hô-lâm-séng ê 1 ê tē-kip-chhī. {{Holam Hengchengkhu}} Category:Hô-lâm ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Sìn-iông-chhī''' (信陽市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Hô-lâm-séng]] ê 1 ê [[tē-kip-chhī]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Pêng-kiâu-khu]] (平橋區)
*[[Si-hô-khu]] (溮河區)
*[[Lô-san-koān]] (羅山縣)
*[[Kong-san-koān]] (光山縣)
*[[Sin-koān]] (新縣)
*[[Siong-siâⁿ-koān]] (商城縣)
*[[Kò͘-sú-koān]] (固始縣)
*[[Hông-chhoan-koān]] (潢川縣)
*[[Hoâi-pin-koān]] (淮濱縣)
*[[Sit-koān]] (息縣)
 
{{Holam Hengchengkhu}}
匿名使用者

Sûn-lám me-niú