"Cha̍p-la̍k-tāi-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
right|300px|thumb|16 Mahajanapada ê tē-tô͘ '''Mahajanapada''' (Hoân-bûn: महाजनपद), ì-sù s… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
'''Mahajanapada''' ([[Hoân-gí|Hoân-bûn]]: महाजनपद), ì-sù sī "tōa-kok", sī [[Ìn-tō͘]] le̍k-sú siōng ê chi̍t ê sî-kî, tāi-iok tī se-goân chêng 600 nî kàu 300 nî, chìn-chêng sī [[Vedic sî-tāi]]. Mahajanapada chú-iàu sī 16 ê tōa-kok pēng-li̍p cheng-pà, chia-ê tōa-kok chú-iàu hun-pò͘ tī Ìn-tō͘ tiong-pak-pō͘ ê [[Ìn-tō͘-hô Hêng-hô Pêⁿ-po͘]]. [[Magadha Kok]] ê si̍t-le̍k siōng kiông, keng-kòe [[Haryanka ông-tiâu|Haryanka]], [[Shishunaga ông-tiâu|Shishunaga]], [[Nanda Tè-kok|Nanda]] kap [[Maurya Tè-kok|Maurya]] 4 ê ông-tiâu ê hoat-tián kap khok-tiuⁿ, chòe-āu iû Maurya ông-tiâu tī kong-goân chêng 4 sè-kí bóe-kî thóng-it liáu Ìn-tō͘ tōa-pō͘, kiat-sok liáu Mahajanapada sî-tāi.
 
{{Mahajanapada}}
 
[[Category:Mahajanapada| ]]
11,927

次編輯

Sûn-lám me-niú