"Punjab" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(唐吉訶德的侍從 sóa Punjab chit ia̍h khì Punjab (Ìn-tō͘)
 
無編輯摘要
'''Punjab''' sī Lâm-a ê chi̍t ê tē-khu, kin-á-ji̍t sio̍k [[Ìn-tō͘]] kap [[Pakistan]].
#重新導向 [[Punjab (Ìn-tō͘)]]
 
==Koh khoàⁿ==
#重新導向* [[Punjab (Ìn-tō͘)]]
* [[Punjab (Pakistan)]]
 
[[Cateory:Ìn-tō͘]]
[[Category:Pakistan]]
11,402

次編輯

Sûn-lám me-niú