"Sió-khì-koan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (Luuva sóa Sè-pau khì-koan chit ia̍h khì Sió-khì-koan
無編輯摘要
 
'''Sió-pau khì-koan''' (細胞器官; [[Eng-gí]]: ''organelle''), kánhe̍k-lio̍kchiá chòkóng '''sè-pau- khì-koan''' he̍k(細胞器官), '''sè-chiápau-khì''' iā '''pau-khì''', sī [[sè-pau]] lāi chìn-hêng te̍k-sû kong-lêng ê tan-goân, it-poaⁿ kap goā-kài ū [[mo̍͘h]] siō keh. Pí-lūn [[soàⁿ-lia̍p-thé]], [[hio̍h-le̍k-thé]] tio̍h sī sè-pau-khì.
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú