"Siáu-soat (khu-pia̍t)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
'''Siáu-soat''' iā '''sió-soat''' sī Tang-iûⁿ bûn-hòa ê chi̍t lūi bûn-ha̍k chhòng-chok. Chit jī ì-sù koh ū: * Tn̂g-phiⁿ siáu-soat,… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Siáu-soat''' iā '''sió-soat''' sī Tang-iûⁿ bûn-hòa ê chi̍t lūi bûn-ha̍k chhòng-chok. Chit jī ì-sù koh ū: * Tn̂g-phiⁿ siáu-soat,… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)

Sûn-lám me-niú