"Bí-kok Châi-chèng Pō͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (A-lú-mih sóa Bí-kok Châi-bū Pō͘ chit ia̍h khì Bí-kok Châi-chèng Pō͘
'''Bí-kok Châi-chèng Pō͘''' (''Department of the Treasury'') sī [[Bí-kok]] [[Bí-kok ê liân-pang chèng-hú|liân-pang chèng-hú]] ê hêng-chèng pō͘-mn̂g. Pún pō͘ kun-kù 1789 nî chi̍t hāng [[Kok-hōe Hoat-àn]] (''Act of Congress'') khai-siat beh chhù-lí chèng-hú siu-ji̍p--ê, in ê gia̍p-bū hâm chè-chō [[thong-hòe]] kap [[chîⁿ-gîn]], siu-sòe kiam la̍p-chîⁿ, keng-lí liân-pang châi-bū, kàm-tok gîn-hâng kap tāi-khoán ki-koan, koh ū chham-siông chèng-chhek. Pō͘-mn̂g ê tiúⁿ-koaⁿ sī [[Bí-kok Châi-chèng Pō͘-tiúⁿ|Châi-chèng Pō͘-tiúⁿ]].
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú