"Princess" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
''Princess'' tû-liáu sī chèng-sek ê hâm-thâu, ū-sî mā chò tùi chhin-ông ê bó͘ ia̍h ong-ka cha-bó͘ ê lé-māu-sèng chheng-ho͘.
 
Lēng-gōa tī tāi-chiòng bûn-hòa lāi-bīn, "''princess''" mā hông ēng lâi chí chi̍t kóa chok-phín lāi-té bô it-tēng kap ông-ka ū koan-hē ê ta̍k khoán lú-sèng chú-kak jîn-bu̍t, pí-lūn "''Disney Princess''".
 
== Siong-koan ==

Sûn-lám me-niú