"Chit-liōng pó-siú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
('''Chit-liōng pó-siú''' ê goân-lí sī kóng tùi jīn-hô koaiⁿ-bā ê hē-thóng, kap kui-ê bu̍t-chit kap lêng-liōng ê thoân-sàng, hē-thóng ê chit-… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''Chit-liōng pó-siú''' ê goân-lí sī kóng tùi jīn-hô koaiⁿ-bā ê hē-thóng, kap kui-ê [[bu̍t-chit]] kap [[lêng-liōng]] ê thoân-sàng, hē-thóng ê chit-liōng keng-kòe si-kan sī pó-chhî bô piàn.
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú