"Chit-liōng pó-siú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
'''Chit-liōng pó-siú''' ê goân-lí sī kóng tùi jīn-hô hē-thóng nā [[bu̍t-chit]] kap [[lêng-liōng]] ê thoân-sàng sī koaiⁿ-bā--ê (bô thang chhut-ji̍p hē-thóng), che hē-thóng ê chit-liōng keng-kòe si-kan sī pó-chhî bô piàn.
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú