"Oa̍t-lâm lâng-miâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
→‎Miâ
 
 
== Miâ ==
Miâ, ia̍h sī kóng "chheng miâ" (''tên chính''), sī si̍t-chè tāi-piáu chú-lâng ê jī. Pau-hâm chèng-sek ê tiûⁿ-ha̍p, Oa̍t-lâm lâng si̍pkoàn-kòan ēng miâ lâikhì chheng-ho͘ lâng, chhan-chhiūⁿ "Nguyễn Văn Minh" ē hōngchiàu miâ chheng chò "ông Minh" (ia̍h tio̍h sī "Minh sian-siⁿ" ê ì-sù), m̄-sī tòe sèⁿ kóng "ông Nguyễn".
 
[[Category:Oa̍t-lâm bûn-hoà]]
匿名使用者

Sûn-lám me-niú