"Islam" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
:"I-su-lân" sóa kàu chia. Nā-sī chí Au-chiu kok-ka kiam tó-sū, chhiáⁿ khoàⁿ [[Peng-tó]].''
 
[[File:Muslim distribution.png|thumb|300px|Islam-kàu chāi hiān-tāi sè-kài ê hun-pò͘ .]]
 

Sûn-lám me-niú