"Chu-liāu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
 
 
== Iōng-gí ==
Tī goân Latin-gí ê bûn-hoat, ''data'' chit jī sī [[ho̍k-sò͘]] hêng-sek, nā tan-sò͘ ''datum'' ê ho̍k-sò͘ hêng-sek,; chóng-sī chit-má hâm Eng-gí chāi-lāi chin chē lâng kā chit jī ti̍t-chiap chò tan-sò͘ leh ēng.<ref>{{cite web|last=Hickey |first=Walt |url=http://fivethirtyeight.com/datalab/elitist-superfluous-or-popular-we-polled-americans-on-the-oxford-comma/ |title=Elitist, Superfluous, Or Popular? We Polled Americans on the Oxford Comma |publisher=FiveThirtyEight |date=2014-06-17 |accessdate=2015-05-04}}</ref>
 
== Chham-khó ==

Sûn-lám me-niú